Polityka stosowania plików cookies

Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w całości, wykorzystuje pliki cookies w funkcjonowaniu serwisu Tpay.

„Cookies” są małymi plikami, wykorzystywanymi jako znaki identyfikacyjne. KIP jako administrator serwisu Tpay wysyła ciasteczka przez stronę Tpay i zapisuje je na dysku twardym użytkownika. Nasze „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej. Używamy dwóch rodzajów cookies:

1. krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia;

2. długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

W żadnym z ww. przypadków nie są pobierane ani zapamiętywane żadne dane osobowe ani informacje poufne użytkownika.
Celem korzystania z „cookies” jest umożliwienie konfiguracji wyświetlanej strony, a w szczególności:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze spersonalizowanych stron internetowych serwisu;
  • rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację za pomocą Google Analytics (bez łączenia tych danych z informacjami o adresie IP użytkownika lub jego pozostałymi danymi);
  • wyświetlanie odpowiednio sformatowanej strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika;
  • zbierania anonimowych informacji statystycznych o odwiedzających.

W zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, KIP nie stosuje „cookies” bez zgody użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej polityki lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z serwisu Tpay, jednak jej brak może spowodować, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
Stosowanie przez KIP „cookies” nie powodują uszkodzenia komputera użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w
telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.